เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แจ้งมติกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม (แก้ไข)
แจ้งมติกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต (เพิ่มเติม)
แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกำไรลดลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
ติดต่อ