เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลังจาก 26 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์

(27 มกราคม 2563 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2563)

7.20 7.25 7.00 7.20 3,532,700 25,225,760
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์

(26 ธันวาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563)

7.25 7.50 7.00 7.25 7,989,600 58,125,495
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 กุมภาพันธ์ 2563 7.25 7.25 7.10 7.20 638,400 4,576,620
21 กุมภาพันธ์ 2563 7.25 7.30 7.25 7.30 319,900 2,324,270
20 กุมภาพันธ์ 2563 7.25 7.25 7.25 7.25 313,000 2,269,250
19 กุมภาพันธ์ 2563 7.30 7.30 7.25 7.25 321,400 2,331,395
18 กุมภาพันธ์ 2563 7.30 7.35 7.25 7.30 169,700 1,239,330
17 กุมภาพันธ์ 2563 7.30 7.30 7.25 7.30 81,700 596,310
14 กุมภาพันธ์ 2563 7.30 7.35 7.25 7.35 256,600 1,869,655
13 กุมภาพันธ์ 2563 7.35 7.35 7.30 7.30 254,000 1,854,460
12 กุมภาพันธ์ 2563 7.30 7.35 7.30 7.35 224,100 1,639,525
11 กุมภาพันธ์ 2563 7.20 7.30 7.20 7.30 249,500 1,806,950
07 กุมภาพันธ์ 2563 7.20 7.25 7.20 7.20 299,200 2,159,950
06 กุมภาพันธ์ 2563 7.20 7.25 7.10 7.20 576,800 4,143,785
05 กุมภาพันธ์ 2563 7.10 7.20 7.10 7.15 331,800 2,372,580
04 กุมภาพันธ์ 2563 7.10 7.15 7.10 7.15 121,300 863,520
03 กุมภาพันธ์ 2563 7.05 7.15 7.05 7.15 171,400 1,219,810
31 มกราคม 2563 7.15 7.15 7.10 7.10 186,800 1,334,240
30 มกราคม 2563 7.25 7.25 7.10 7.15 310,900 2,224,530
29 มกราคม 2563 7.15 7.20 7.15 7.15 232,900 1,666,290
28 มกราคม 2563 7.10 7.15 7.00 7.15 773,800 5,482,570
27 มกราคม 2563 7.20 7.20 7.05 7.15 527,800 3,758,485
24 มกราคม 2563 7.25 7.25 7.15 7.25 165,700 1,191,630
23 มกราคม 2563 7.20 7.25 7.15 7.25 642,100 4,604,495
22 มกราคม 2563 7.15 7.35 7.15 7.20 716,000 5,178,910
21 มกราคม 2563 7.35 7.35 7.15 7.15 695,900 5,029,545
20 มกราคม 2563 7.40 7.45 7.35 7.35 194,900 1,439,725
17 มกราคม 2563 7.40 7.40 7.35 7.35 136,700 1,007,625
16 มกราคม 2563 7.40 7.40 7.35 7.35 78,200 576,750
15 มกราคม 2563 7.40 7.40 7.35 7.40 182,500 1,345,175
14 มกราคม 2563 7.45 7.45 7.40 7.40 312,600 2,326,110
13 มกราคม 2563 7.25 7.50 7.25 7.50 1,228,800 9,135,950
10 มกราคม 2563 7.25 7.50 7.20 7.25 512,600 3,750,930
09 มกราคม 2563 7.25 7.35 7.20 7.25 682,900 4,959,785
08 มกราคม 2563 7.15 7.20 7.00 7.20 892,700 6,342,055
07 มกราคม 2563 7.20 7.25 7.15 7.25 393,700 2,834,080
06 มกราคม 2563 7.25 7.30 7.20 7.20 601,700 4,359,755
03 มกราคม 2563 7.35 7.35 7.30 7.35 164,100 1,199,975
02 มกราคม 2563 7.30 7.40 7.30 7.30 98,800 726,135
30 ธันวาคม 2562 7.30 7.35 7.25 7.35 59,700 435,855
27 ธันวาคม 2562 7.30 7.35 7.25 7.35 197,600 1,446,045
26 ธันวาคม 2562 7.25 7.30 7.20 7.25 32,400 234,965
25 ธันวาคม 2562 7.25 7.30 7.20 7.25 275,700 1,993,425
24 ธันวาคม 2562 7.25 7.30 7.20 7.30 112,500 815,160
23 ธันวาคม 2562 7.25 7.30 7.20 7.30 102,700 746,095
20 ธันวาคม 2562 7.30 7.35 7.25 7.25 1,186,900 8,638,160
19 ธันวาคม 2562 7.30 7.40 7.25 7.35 936,200 6,849,365
18 ธันวาคม 2562 7.25 7.30 7.15 7.30 672,000 4,887,825
17 ธันวาคม 2562 7.25 7.35 7.15 7.20 1,249,400 9,039,255
16 ธันวาคม 2562 7.50 7.50 7.30 7.30 471,200 3,461,580
13 ธันวาคม 2562 7.40 7.50 7.40 7.40 360,200 2,674,295
12 ธันวาคม 2562 7.40 7.45 7.30 7.45 491,400 3,630,890
11 ธันวาคม 2562 7.35 7.40 7.30 7.30 395,100 2,900,515
09 ธันวาคม 2562 7.40 7.40 7.35 7.35 457,800 3,384,270
06 ธันวาคม 2562 7.45 7.50 7.35 7.45 321,600 2,376,520
04 ธันวาคม 2562 7.35 7.40 7.30 7.40 259,800 1,907,285
03 ธันวาคม 2562 7.30 7.40 7.30 7.40 243,500 1,790,020
02 ธันวาคม 2562 7.40 7.45 7.35 7.40 253,700 1,878,280
29 พฤศจิกายน 2562 7.50 7.50 7.40 7.50 185,900 1,386,680
28 พฤศจิกายน 2562 7.50 7.50 7.45 7.50 89,700 669,050
27 พฤศจิกายน 2562 7.50 7.50 7.40 7.50 524,200 3,923,450
26 พฤศจิกายน 2562 7.65 7.65 7.50 7.50 395,700 2,994,905
ติดต่อ