ณ วันที่ 25/08/2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 181,262,150 14.51
2. Unity I. Capital Limited 135,254,136 10.83
3. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 80,300,000 6.43
4. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,462,497 5.56
5. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 68,979,099 5.52
6. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 62,000,000 4.96
7. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 52,175,545 4.18
8. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด 44,659,000 3.58
9. UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC 39,323,000 3.15
10. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 25,868,310 2.07

ติดต่อ