ณ วันที่ 23/08/2564
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 166,469,000 16.41
2. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด 75,846,000 7.48
3. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 62,000,000 6.11
4. Unity I. Capital Limited 60,937,306 6.01
5. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 57,190,430 5.64
6. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 46,000,000 4.54
7. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 44,210,950 4.36
8. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 37,235,130 3.67
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH 31,100,000 3.07
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 29,382,453 2.90

ติดต่อ