ณ วันที่ 15/03/2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 150,326,500 13.23
2. Unity I. Capital Limited 106,937,306 9.41
3. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 65,800,000 5.79
4. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 62,708,272 5.52
5. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 62,000,000 5.46
6. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด 56,620,000 4.98
7. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 44,592,600 3.92
8. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 44,530,950 3.92
9. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 40,255,543 3.54
10. UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC 35,930,000 3.16

ติดต่อ