บริษัทย่อยในประเทศไทย
1. บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด ("SPN")
2. บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด ("AE")
3. บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด ("EP")
4. บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด ("PE")
5. บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จำกัด ("PTG")
6. บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด ("PPP")
7. บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จำกัด ("SCS")
8. บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จำกัด ("SRP")
9. บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด ("SS")
10. บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("SSC")
11. บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("SI")
12. บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จำกัด ("SN")
13. บริษัท ยูนิ พาวเวอร์เทค จำกัด ("UPT")
บริษัทย่อยในต่างประเทศ
1. S. Global Power Limited 1 ("SGP")
2. Surge Energy Corporation Limited 2 ("SEG")
3. Access C Management Limited 3 ("ACM")
4. Seijo Corporation 4 ("SJC")
5. Sermsang Sustainable Singapore Private Limited 5("SSSG")
6. Tenunn Gerel Construction LLC6 ("TGC")
7. Truong Thanh Quang Ngai Power And High Technology Joint Stock Company7 ("TTQN")
8. SEA Sun Energy Partners Pte.Ltd. 8 ("SSEP)
9. PT Sea Sun Energi 9 ("SSE")
10. Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company 10 ("TTTV")
บริษัทผู้ดำเนินกิจการ ("GK Operator") ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ที่ SEG ในฐานะนักลงทุนทีเค เข้าทำสัญญาการลงทุนทีเค ("TK Agreement") ด้วย
11. SS Hidaka No Mori G.K. 11 ("SSH")
12. G.K. GSSE 12 ("GSSE")
13. Zouen Energy G.K. 13 ("ZOUEN")
14. Ashita Power 1 G.K. 14 ("ASP1")
15. Ashita Power 2 G.K. 15 ("ASP2")
 • 1 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี SI เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
 • 2 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี SGP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
 • 3 จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมี AE เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
 • 4 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น โดยมี ACM เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
 • 5 จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์โดยมี SI เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
 • 6 จัดตั้งในประเทศมองโกเลียโดยมี SSSG เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 75.0
 • 7 จัดตั้งในประเทศเวียดนามโดยมี SI เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 87.0
 • 8 จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์โดยมี SI เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 90.0
 • 9 จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซียโดยมี SSEP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0
 • 10 จัดตั้งในประเทศเวียดนามโดยมี SSP เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 80.0
 • 11 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นโดย SEG ลงทุนในโครงการฮิดะกะ ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราร้อยละ 86.9 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
 • 12 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นโดย SEG ลงทุนในโครงการยามากะในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราร้อยละ 90.0 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
 • 13 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นโดย SEG ลงทุนในโครงการโซเอ็นในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราร้อยละ 100 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
 • 14 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นโดย SEG ลงทุนในโครงการลีโอ1 ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราร้อยละ 100 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
 • 15 จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นโดย SEG ลงทุนในโครงการลีโอ2 ในฐานะนักลงทุนทีเค ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในอัตราร้อยละ 100 ตามสัดส่วนเงินลงทุนทีเค
ติดต่อ